Skip to main content

Izbor Urednika, 2018

HIONOFITY

HIONOFITIS [od grčkog. chion - snijeg i ... stane (s) ] biljke (npr alge volvoxes Chlamydomonas snijeg, uzrokujući "boju snijega"), koja se pojavila na snijegu ili ledu površine. Vidi također Hionofili . Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I.