Skip to main content

Sjedeći

sjedeći
slika životinjskog svijeta, cijelog životnog ciklusa koji se odvija u okviru svoje pojedino područje (biocenoza). Sri Nomadski način života .

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.