Skip to main content

Sastav pingvinoobraznye


(Sphenisciformes) *
* Prije ptica koje pripadaju tom cilju, pod nazivom neletami.

Život životinja. - M .: Država izdavačka kuća geografske literature. A. Brem. 1958.