Skip to main content

Rječnik krilatih riječi i izraza

Porast temperature

TEMPERATURE DROP u čl. Thermocline . Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989. .