Skip to main content

Prosperitetna STANOVNIŠTVO

prosperitetna STANOVNIŠTVO
stanovnika, broj koji se stalno povećava zbog nataliteta, stopa smrtnosti je obično veća od (godišnji zeljastih biljaka i jednostaničnih algi - u proljeće, mnoge vrste kukaca, itd).

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.