Skip to main content

Kiseline oborina

zakiseljavanje
taloženje kao kiše ili snijega, zakiseli (vrijednost indeksa vodika pH <5, 6), s obzirom na otapanje u njemu zakiseljavanja industrijskim emisijama (onečišćujućih tvari): s02, NOx, HCl, i tako dalje. uzrokuju zakiseljavanje (zakiseljavanje ili zakiseljavanje), tlo, vodu i izazvati oštećenja na žive organizme (smrtnost ribe, smanjuje šumu rasta i tako dalje. d.).

Environmental Dictionary, 2001

kiselina taloženja
taloženja kao što su snijeg, kiša ili zakiseli (indeks vrijednost vodik pH <5, 6), zbog otapanja emisije kiselinom (industrijski zagađivača) tako 2 , NOx, HCl, i dr. K. o. uzrokuju zakiseljavanje (zakiseljavanje ili zakiseljavanje), tlo, vodu i izazvati oštećenja na žive organizme (smrtnost ribe, smanjuje šumu rasta i tako dalje. d.). EdwART. Rječnik pojmova i definicija okoliša, 2010

.