Skip to main content

Ugljen aktiviran

ugljen aktiviran
ugljena s visokim stupnjem adsorpcije, zbog porozne strukture. Aktivni ugljen se koristi u filtrima za upijanje štetnih tvari iz zraka i vode.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.