Skip to main content

Varijabli: kamatnih stopa

NAVEDENE postotna stopa
stvaran, djelotvorna Kamatna stopa u uvjetima svog obračuna za razdoblja kraća od godinu dana. Stvarni godišnja kamata izračunava formulom: [(1 + n / m) m-1], pri čemu n - nominalna godišnja stopa koji se pojavljuje kada je punjenje interesa (na primjer, postotak perioda izračunava se na temelju ove stope), po - broj razdoblja obračuna kamata u godini.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Moderni ekonomski rječnik. - 2. izd. , ispravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Gospodarski rječnik. 2000.