Skip to main content

FITNESS

podesivim
sposobnost tijela da se prilagodi kao odgovor na promjene u uvjetima okoliša. Za pojedince, prilagodljivost se javlja kroz morfofiziološke i bihevioralne promjene unutar reakcijske norme, za populaciju kroz pojavu novih prilagodbi u procesu evolucije.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.