Skip to main content

Adaptivni sustav uzgoja

Adaptive poljoprivrede
elementa adaptivnog pristupa, najviše ekološki i ekonomičan način korištenja resursa tla pri maksimalnom objavljivanje svog biološkog potencijala, te smanjenje ulaganja ljudske energije. Temelj A. s. h. su: rotacija usjeva s uravnoteženim omjerom uništavanja tla i tla-restorativnih usjeva; Minimizirano uzgoj tla (od duboke obrade do sjetve do slamke); ekološki orijentirani sustav primjene organskih i mineralnih gnojiva; široka upotreba bioloških metoda za zaštitu bilja; korištenje vrsta i polikultura, višegodišnja trava, siderates. A. s. h. omogućuje potpunu primjenu zahtjeva ekološkog imperativa i osigurava očuvanje energije u poljoprivredi, zaštiti okoliša, proizvodnji visoko kvalitetnih proizvoda.

EdwART. Rječnik pojmova i definicija okoliša, 2010


.