Skip to main content

Adaptive

Adaptive
sustav (tehnička ili žive), sposobnost prilagodbe i tržišnim uvjetima i različitim odstupanja od norme u sama. Povratno, koja se provodi održavanjem odgovarajuće mehanizme (npr razmjena tvari, energije i informacija između sustava i okoline, trofičke odnose među populacijama u biocenoza i dr.) Temelji se na adaptivnom sustavu.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.