Skip to main content

AEOLOŠKI DEPOZITI

AEOLOŠKI DEPOZITI
roditeljska pasmina prenesena na određeno mjesto od strane vjetra (neki loesses [loesses], pijesak). Oni su formirani uglavnom zbog pijeska, morskog, delta, aluvial, proluvial, jezero i fluvioglacial geneza. Loess karakterizira izuzetno plodno tlo (npr. Bogata tla u deltalama velikih rijeka - Nil, Mississippi, Amazona, Volga, Dunav, itd.).

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.