Skip to main content

AEROTAXATION

AEROTAXATION
[od gr. zraka i oklopa. taxatio - evaluacija] - kvalitativna i kvantitativna procjena prirodnih resursa (glavna, šuma) iz zrakoplova kroz vizualno određivanje ili analizu zračnih fotografija.

Environmental Dictionary, 2001


.