Skip to main content

Ruralni-urbani kontinuum

Ruralni-urbani kontinuum
nedostatak socijalne i fizički jednostavno jasno (uključujući i okoliša) dihotomiju (granica) gradove i sela. Ruralno-urbani kontinuum promatrana u razvijenim zemljama, osobito u Zapadnoj Europi i Sjevernoj Americi.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.