Skip to main content

Poljoprivredno zemljište

poljoprivredno zemljište

Zemljište pod uvjetom da se za potrebe poljoprivrede i određena za tu namjenu (Land šifra RSFSR.)

EdwART. Uvjeti i definicije za zaštitu okoliša, upravljanje okolišem i sigurnost okoliša. Rječnik, 2010

Poljoprivredno zemljište
Zemljište pod uvjetom da se za potrebe poljoprivrede i određena za tu namjenu (Land šifra RSFSR).

EdwART. Rječnik pojmova i definicija okoliša, 2010


.