Skip to main content

POLJOPRIVREDNO POPULACIJE

POPULACIJSKA AGROCENOTIKA
zbirka pojedinaca kulturne vrste ili sorte u agrocenozi. Unutar vrste, populacije se odlikuju agrokemetičkim jednostranim i genotipskim populacijama višestrukih usjeva.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.