Skip to main content

AgroMeteorological

AgroMeteorological
Služba za nadzor prirodnih i umjetnih promjena u stanju klimatskih uvjeta za uzgoj usjeva; meteorološka služba u interesu poljoprivrede. Dužnosti agrometeorološke službe u SSSR-u pripada Državnoj hidrometeorološkoj službi.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.