Skip to main content

ZRAČNI FILTER

AIR FILTER
(francuski otvor), uređaj (uređaj) za uklanjanje čestica prašine i drugih onečišćenja iz zraka.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.