Skip to main content

MIGRANTI AIR

MIGRANTI AIR
otopljene kemikalije u atmosferi (kisik, vodik, ugljik, dušik) čine većinu živog tvari (oko 98%). Udio O 2 čini oko 70%. Stoga se često živa tvar naziva "kisikom".

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.