Skip to main content

Alge

Alge
skupina nižih biljaka koje igraju važnu ulogu u vodenim i kopnenim ekosustavima. Od posebne važnosti su mikroskopski B. (zelena, diatom), koji su glavni proizvođači vodenih ekosustava. U morskim ekosustavima također nastanjuju velike B. (smeđe, crvene) s duljinom telića do 60 m, čija biološka proizvodnja može dosegnuti 2 tona po hektaru suhe tvari. U kopnenim ekosustavima, tlo B. je široko rasprostranjeno, ali njihov doprinos primarnoj biološkoj proizvodnji je zanemariv.

EdwART. Rječnik pojmova i definicija okoliša, 2010


.