Skip to main content

Ljudske populacije

ljudske populacije
stanovništva, uzrokovane uvođenjem brojnih humanih pojedinaca i njihovom naknadnom reprodukcijom ili raspršivanje pojavio u krajoliku je stvorio čovjek.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.