Skip to main content

Aeolian terenom

Aeolian terenom
terenom, koji su izrađeni od strane aktivnog deflacije - vjetar deformacija, erozije, odnosno puhanje i pomaka pod djelovanjem vjetra velika masa rastresitog materijala ...

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.