Skip to main content

PODRUČJE biogeokemijsko

PODRUČJE biogeokemijsko
glavna podjela biosfere, odlikuje blizak odnos između kemijskog sastava podloge i ecophysiological obilježjima lokalne flore i faune. Biogeokemijska regija obuhvaća više ekosustava koji imaju specifičan mineralni sastav supstrata (biotopa) i vegetacije (fitocenoza). Na primjer, planinsko područje je područje biogeokemijsko zbog koncentracije mineralnih joda, bakra, kobalta, cinka, kao i višak olova, molibden, stroncija, i dr. Pojam biogeokemijsko području razvijen Kowalski V. (1974).

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.