Skip to main content

Katastrofa biološka

katastrofa, uz širenje opasnih bioloških (bakterioloških) tvari (tvari, sredstava i dr.) u količinama koje su rezultirale gubitkom života, oštećenja zdravlja, uništenja ili uništavanje objekata i drugih materijalnih vrijednosti u velikoj zamućenja ah, ali i nanio ozbiljnu štetu za okoliš.

EdwART. Rječnik pojmova Ministarstva za izvanredne situacije, 2010