Skip to main content

Osvijetliti

BLESSING -sheets; komunikacija. 1. Da biste se pojavili, isticati (nešto svjetlo). Jedrenje se sjajilo na pozadini tamnog neba. 2. Kako bi se počelo olakšati; postati svjetlo. Nešto se osvijetlilo u daljini. □ bez. Svjetlo na horizontu.

Enciklopedijski rječnik. 2009.