Skip to main content

Katastar u ekologiji

sistematizirani skup podataka, uključujući kvalitativni i kvantitativni popis objekata ili pojava, u nekim slučajevima s njihovim ekonomskim, demografskim, sanitarnim i fizikalno-geografskim obilježjima. Sadrži njihovu klasifikaciju, podatke o negativnim čimbenicima okoliša, uvjetima ljudske prilagodbe, sezonskoj dinamici prirodnih čimbenika, stupnju studija primjenom kartografskih i statističkih materijala. Može uključivati ​​preporuke o korištenju objekata ili pojava, prijedlozi za mjere za optimizaciju životnih uvjeta ljudi, poboljšanje zdravlja stanovništva, ukazati na potrebu daljnjeg istraživanja i drugih podataka.

EdwART. Rječnik pojmova Ministarstva za izvanredne situacije, 2010