Skip to main content

Jeftinije

NADA -profit; komunikacija. Kolokvijalno. Postanite jeftiniji. Rad je postao jeftiniji. Roba postaje jeftinija. Postati jeftiniji, to jest; NCW. Trošak putovanja je jeftiniji.

Enciklopedijski rječnik. 2009.