Skip to main content

Normalno stanje

Normalno stanje
državni sustav odgovarajuće područje. njezinu ravnotežu (lokalnu minimalnu potencijalnu energiju) i / ili stabilnost. U prirodnim sustavima obično obl. najvjerojatnije države.

Rječnik okoliša 2001

Norma stanje
državni sustav odgovarajuće područje. njezinu ravnotežu (lokalnu minimalnu potencijalnu energiju) i / ili stabilnost. U prirodnim sustavima obično obl. najvjerojatnije države.

EdwART. Rječnik pojmova i definicija okoliša, 2010


.