Skip to main content

KORELIRANJE PRIHODA

939> korelacija vraća
Opseg u kojem su prihodi iz jednog projekta jednako dobri ili loši kao i prihod iz drugog istodobno poduzetog projekta. Pretpostavimo da su x i y - prihod od dva riskantna projekta; očekivane prosječne vrijednosti dohotka su μx i μy . Prihodi su pozitivno korelirani jedni s drugima ako je očekivana vrijednost E (x-μx) (y-μy) pozitivna; imaju negativnu korelaciju ako je očekivani poprečni rezultat negativan i ne ovise jedni o drugima ako je očekivani poprečni rezultat nula. Što je veći stupanj korelacije prihoda od različitih projekata, to je manji stupanj smanjenja ukupnog rizika za istodobno ostvarenje tvrtke ili jednog investicijskog portfelja. Što su manje ovisni jedni o drugima, to je veće smanjenje ukupnog rizika pri kombiniranju projekata; skupni je rizik još više smanjen ako je moguće odabrati projekte čiji su prihodi negativno korelirani. Gospodarstvo. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". J. Black. Opće izdanje: d. br. Osadchaya IM. 2000.

Gospodarski rječnik. 2000.