Skip to main content

EKONOMSKI

EKONOMIJA
iskorištavanje korisnih proizvoda dobivenih tijekom uzgojem korištenog objekta. Gospodarstvo može biti: rezervirani lov, šumarstvo, šumski lov, lov, riba, ribnjak, jezero, more, itd.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.