Skip to main content

Standardi i zahtjevi zaštite okoliša

komponente razvoja i planiranja očuvanja (održavanja) optimalnih okolišnih uvjeta (okoliša) u intenziviranju antropogenih aktivnosti i tehnogeneze. E. n. - veličina antropogenog opterećenja, izračunata na temelju propisa o zaštiti okoliša i primljenog pravnog statusa. To je privremeno, uvjetovano razinom razvoja znanosti, tehnologije i ekonomije. ET - skup određenih uvjeta i ograničenja za proizvode, tehnologiju svoje proizvodnje, životni ciklus u cjelini, dizajniran za stvaranje i razvoj ekološki prihvatljive proizvodnje. Oni su osnovani u zakonodavnim i normativnim dokumentima i imaju za cilj osigurati racionalno upravljanje prirodom, zaštitu prirode, zaštitu ljudskog zdravlja i genetskog fonda.

EdwART. Rječnik pojmova Ministarstva za izvanredne situacije, 2010