Skip to main content

EPIEDAFICHESKY Organizam

EPIEDAFICHESKY Organizam
tijelo, ovisno o atmosferskim uvjetima. Sri Edafski .

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.