Skip to main content

Euroatlantsko središte za usklađivanje odgovora na katastrofe

Centar za pomoć s velikim katastrofama zemalja euro-atlantskog partnerskog vijeća (članica NATO-a i drugih država. - sudionika). Ona ima ovlasti da odgovori na velike katastrofe u regiji Euro-atlantskog partnerskog vijeća u bliskoj suradnji s Uredom UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova.

EdwART. Rječnik pojmova Ministarstva za izvanredne situacije, 2010