Skip to main content

Po službenoj dužnosti

po službenoj dužnosti
(od lat po službenoj dužnosti. - dužnosti) razmjene. : stvaranje uvjeta za civiliziranu otvorenu konkurentnu trgovinu u skladu sa zakonom.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Moderni ekonomski rječnik. - 2. izd. , ispravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Gospodarski rječnik. 2000.