Skip to main content

"Bljesak"

"Bljesak"
ponuda vrijednosnih papira, koji su raspoređeni gotovo odmah.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Moderni ekonomski rječnik. - 2. izd. , ispravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomski rječnik. 2000.