Skip to main content

šUmska klima

šumska klima
Klima je umjerena-zemljopisne širine kontinenata, promicanje šume rasta. Postoji klima taiga i listopadnih šuma.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.