Skip to main content

SURFACE OPTIMUM

FOREST FINE
drvenastost koja čuva prirodnu ekološku ravnotežu u tom području.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.