Skip to main content

FOREST LITTER

FOREST LITTER
lišće i drugi razgradeni ostatci biljaka koji tvore površinski horizont u šumi. Vidi također Propadanje .

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.