Skip to main content

FOREST PAL

ŠUMA PAL
gori šuma pripremiti teren za oranice i . travnjaci igraju ulogu u formiranju i širenju područja suvremene šuma-stepa, stepskih i Savannah krajolika i njihove degradacije (kao posljedica uništenja golemih šuma)

Ekološka enciklopedijski rječnik - Chisinau: .. Home edition plijesni Sovjetske sovjetske enciklopedije, I. I. Dedyu 1989.


.