Skip to main content

šUma zaštite

Zaštita šuma
set mjera za zaštitu šuma od bolesti, požara, nametnika i drugih oštećenja.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.