Skip to main content

ŠUMSKA ZGRADA

ŠUMARSTVO
uzgoj šume na jednom odrezanoj, izgorjeloj i drugim šumskim područjima.

Ekološki enciklopedijski rječnik. - Chisinau: Glavno izdanje moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.