Skip to main content

Raspoređivanje plina

Plin, koji stvara pretlak u MPP kućištu za isporuku tvari za gašenje požara na mjesto sagorijevanja. Izvor: NPB 67-98

EdwART. Rječnik pojmova i definicija pomoću sigurnosti i zaštite od požara, 2010