Skip to main content

Geologija i geofizika Institut

Institut za geologiju i geofiziku (IgG), Sibirski ogranak organizirao je 1957. godine u Novosibirsku. Studije o magmatskom i sedimentnih stijena, biostratigrafiji, evolucije tektonskih struktura, naftnoj geologiji, geofizičkih metoda istraživanja.

Enciklopedijski rječnik. 2009.