Skip to main content

Gilanti

Gylyan ljudi u Iranu (povijesna regija Gilan). Preko 2, 5 milijuna ljudi (1995). Jezik iranske skupine. Vjernici su uglavnom šiiti muslimani. * * * GILYANTSYGILYANS, ljudi u Iranu (povijesna regija Gilan). 3, 3 milijuna ljudi (1992). Jezik iranske skupine. Vjernici su uglavnom šiivski muslimani (vidi Shiizam ( vidi SHIIZM)).

Enciklopedijski rječnik. 2009.