Skip to main content

Grupa egoizam

grupa egoizam
poseban oblik kolektivnog egoizma određenim skupinama građana, ljudi koji su stavili svoje grupne interese iznad interesa drugih grupa, sve ostale ljude.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Moderni ekonomski rječnik. - 2. izd. , ispravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Gospodarski rječnik. 2000.