Skip to main content

Zavija

Imaju - Da, imate; zavijaju; NCW. 1. Objavite uljem ili slične zvukove. Vjetar urla, oluja urla. Šakali vikati noću. 2. (da). Kolokvijalno. Nije loše pjevati nespretno. Z. pjesmu, romantiku. zavijati, -y; Sri Z. sirene. Z. psi.

Enciklopedijski rječnik. 2009.