Skip to main content

Hidridi

hidridni kemijski spojevi vodika s drugim elementima. Oporavak. Neki hidridi su međuprodukti u proizvodnji posebno čistih elemenata (silicija, germanija). Vidi, na primjer, aluminijske hidride, metalne borohidride. * * * HYDRIDHYDRIDES, kemijski spojevi vodika s drugim elementima. Oporavak. Neki hidridi su međuprodukti u proizvodnji posebno čistih elemenata (silicija, germanija). Vidi, na primjer. Aluminij-hidrid ( cm. '999> aluminijev hidrid), metal borohidrid ( cm. borohidrida metali). Enciklopedijski rječnik. 2009.