Skip to main content

Hidroformiliranja

hidroformiliranjem (okso sinteza), ugljik oksida dodavanje i dodavanje vodika na olefina u prisutnosti katalizatora da nastane aldehide, kao što je CH 3 CH = CH 2 + CO + H 2 → CH 3 MV 2 MV 2 CHO. Primijenjeno industrija dobivanja (odgovarajuće aldehide redukcijom i oksidacijom) kiseline i alkoholi, na primjer butanol od propilena. * GIDROFORMILIROVANIEGIDROFORMILIROVANIE (okso sinteza), ugljični monoksid i spajanje vodik olefina u prisutnosti katalizatora da nastane aldehid, npr., CH 3 CH = CH 2 + CO + H 2 ® CH 3 CH 2 CH 2 CHO. Primijenjena industrija (ili redukcijom i oksidacijom aldehida) dobivanje alkohola i kiseline, npr., butanol od propilena.

Collegiate traku. 2009.