Skip to main content

Hidrograma

hidrografiji s; Stručnjak za hidrografiju. * * * Hidro (od hidro ... i ... Točka), raspored promjena u protoku vremena u usklađivanju rijeke (kanal). Odražava prirodu raspodjele protoka vode tijekom cijele godine, sezona, tijekom poplava (poplave), niske vode. * * * GIDROGRAFGIDROGRAF (od hidro ... ( cm. HYDRO ... (dio složenicama)) i "Count"), raspored promjena u protoku vremena u rasponu ( cm. meta) rijeka (kanala). Odražava prirodu raspodjele protoka vode ( cm. stock) tijekom cijele godine, sezona, poplava ( cm. poplava) (visoka voda ( cm. poplava)), niska voda ( pogledajte DREAM).

Enciklopedijski rječnik. 2009.