Skip to main content

Hidrografsko upravljanje

Hidrografska administracija Glavna znanstvena i administrativna institucija u Rusiji. Osnovan 1827. godine (do 1885. - Ured generalnog hidrografa) u Ministarstvu mora. Izvršio je hidrografski, meteorološki rad. Od 1972. godine Hidrografski odjel funkcionira od strane Glavne uprave za plovidbu i oceanografiju Ministarstva obrane SSSR-a (od 1992. godine - Ruska Federacija). * * * HIDROGRAFSKI UPRAVLJANJE HIDROGRAFSKOG UPRAVLJANJA Glavna, znanstvena i administrativna institucija u Rusiji. Osnovan je 1827. godine (do 1885. godine - Ured Hidrograf-General) u Pomorskom Ministarstvu. Izvršio je hidrografski, meteorološki rad. Od 1972. godine Hidrografski odjel funkcionira od strane Glavne uprave za plovidbu i oceanografiju Ministarstva obrane SSSR-a; od 1992 - Ministarstvo obrane Ruske Federacije.

Enciklopedijski rječnik. 2009.